Dla żagańskiego seniora

Uniwersytet Trzeciego Wieku

Uniwersytety Trzeciego Wieku aktywizacją starszych ludzi, stwarzają możliwości ciągłego poszerzania wiedzy, pobudzają do aktywizacji społecznej w interesie jednostki i ogółu, ułatwiają nawiązywanie przyjaźni, zapewniają możliwość dbania o kondycję fizyczną.

Uniwersytet Trzeciego Wieku jest jednostką z sekcji Żagańskiego Pałacu Kultury w Żaganiu na którym UTW realizuje :

 • wykłady, seminaria, dyskusje prowadzone przez specjalistów z różnych dziedzin nauki;
 • spotkania z ludźmi nauki, kultury, polityki i gospodarki działającymi w żagańskim
  i lubuskim środowisku;
 • działalność w zespołach, sekcjach, klubach zainteresowań prowadzonych przez specjalistów i słuchaczy zgodnie z potrzebami;
 • aktywną działalność turystyczno-krajoznawczą;
 • działalność osobistą stałych słuchaczy dysponujących wiedzą i posiadających odpowiednie kwalifikacje i wykształcenie do przekazywania informacji innym słuchaczom
  w formie wybranej przez samych zainteresowanych, np. wykłady monograficzne, prezentacja własnej działalności, wystawy prac itp.

Żagański Pałac Kultury zaprasza wszystkich chętnych (emerytów, rencistów, osoby na zasiłkach przedemerytalnych oraz osoby nieaktywne zawodowo, które ukończyły 55 lat) do grona słuchaczy żagańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wszystkie zajęcia prowadzone są w odrestaurowanym Pałacyku Johana  Vetraugot Metzke (Salon Kultury) przy ul. Jana Pawła II 7 w Żaganiu. Zainteresowanych przyjmujemy:

 • Wtorek              8:00-16:00
 • Środa                 8:00-16:00
 • Czwartek          12:00-16:00
 • Piątek               12:00-19:00

Galeria UTW

Zobacz również
Szybki kontakt
Dołącz do nas