Misja ,,Zrób to z innymi”

Żagański Pałac Kultury

Żagański Pałac Kultury jako instytucja publiczna działa w środowisku  lokalnym jako animator aktywizujący społeczeństwo i  jest  miejscem  społecznościowym, „uwłaszcza”- czyli oddaje swoje zasoby mieszkańcom, nie tylko tym oczywistym odbiorcom, ale ogółowi społeczności. Nie tylko proponujemy ofertę kulturalną mieszkańcom, ale też oddajemy im przestrzeń do podejmowania inicjatyw. Innowacyjność  tego modelu pracy, polega  na tym, aby nie koncentrować się na jednym tylko obszarze działania, lecz patrzeć na społeczność całościowo ku rozwojowi. Celem naszym jest ożywienie społeczności lokalnej poprzez współpracę różnych podmiotów i ich zaangażowanie oraz rozwój kapitału społecznego przez kulturę.

Jesteśmy aktywnie działającą jednostką kulturalną. Szerokie pole działania naszej instytucji obejmuje pracę warsztatową oraz realizację zadań w zakresie edukacji i upowszechniania kultury. Stwarzamy możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu i samorealizacji w różnych dziedzinach sztuki i edukacji kulturalnej wielu grupom odbiorców.

Nasza siedziba mieści się w zabytkowym pałacu, będącym jedną z najwspanialszych rezydencji barokowych w Polsce – Pałacu Książęcym przy ulicy Szprotawskiej 4 oraz w odrestaurowanym  pałacyku Johana Vetraugot Metzke (pałacyk przy pl. gen S. Maczka).

Działania realizowane przez naszą instytucję

Jesteśmy instytucją powołaną w celu tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury na terenie miasta Żagań. Do podstawowych naszych zadań należą:

 • edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
 • tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego,
 • rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych mieszkańców,
 • tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego.

Zadania realizujemy poprzez:

 • imprezy kulturalne,
 • koncerty,
 • spektakle teatralne,
 • prezentacje,
 • widowiska,
 • wystawy,
 • imprezy plenerowe,
 • warsztaty okolicznościowe.
 • prezentacje dorobku amatorskiego ruchu artystycznego,
 • sekcje zainteresowań,
 • różnorodne animacje kulturalne ,tj.: cykliczne konkursy, przeglądy itp.

Szkoła Talentów Żagańskiego Pałacu Kultury

Każdego roku Szkoła Talentów skupia osoby w każdym wieku. Swoje zainteresowania i pasje mogą tu rozwijać dzieci, młodzież i dorośli mieszkańcy naszego miasta. Zajęcia w Szkole Talentów prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów, których zaangażowanie, pasja i potencjał twórczy przekłada się na społeczną aprobatę dla proponowanych form promocji amatorskiego i społecznego ruchu kulturalnego. W ramach Szkoły Talentów funkcjonują sekcje tematyczne, m.in.: Sekcja Astronomiczna, Fotograficzn,, Wokalna, Plastyczna, Tańca, Teatralna oraz Uniwersytet III Wieku. Z powodzeniem działa też Amatorski Zespół Artystyczny „Pod Różą”. Członkowie Szkoły Talentów odnoszą spore sukcesy w kraju i poza jego granicami, czego najlepszym przykładem są tancerze sekcji tanecznej, zdobywcy tytułów Mistrzów Europy i Mistrzów Świata IDO EUROPEAN I WORD HIP HOP, BREAK DANCE AND ELECTRIC BOOGIE CHAMPIONSHIPS 2014/2015.

Imprezy kulturalne

Realizujemy wielopłaszczyznową politykę kulturalną w wymiarze lokalnym, wojewódzkim, a nawet ogólnokrajowym. Organizujemy bądź współorganizujemy największe imprezy kulturalne na terenie Żagania, które cieszą się dużym zainteresowaniem w samym mieście, ale również na terenie całego województwa lubuskiego. Zalicza się do nich m.in. Jarmark św. Michała, Żagańska Majówka i letni cykl “Muzyczne Podróże”.

Podejmujemy współpracę z jednostkami samorządowymi, instytucjami kulturalnymi województwa lubuskiego, a także z firmami, stowarzyszeniami i osobami fizycznymi. Jesteśmy organizatorami wydarzeń o randze ogólnopolskiej, takich jak Ogólnopolski Turniej Łuczniczy o Złotego Maszkarona.

Materiały promocyjne

Do pobrania

briszura-ikona

Broszurka informacyjna

briszura-ikona

Ulotka promocyjna

Zobacz również
Szybki kontakt
Dołącz do nas