Barokowy Pałac Książęcy i Zespół Parkowy w Żaganiu online

Wirtualny spacer po Barokowym Pałacu Książęcym,
Zespole Parkowym i Bażanciarni w Żaganiu.
W projekcie jest dostępny lektor.

Przygodowa gra online.
Odkryj tajemnicę księżnej Doroty.

 

 

 

 

 

 

Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Zachowanie i zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego Pałacu Książęcego i elementów Zespołu Parkowo Pałacowego w Żaganiu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Program Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działanie 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego.

Zobacz również
Szybki kontakt
Dołącz do nas