2022
2022

Konwersja Cyfrowa Domów Kultury

Nazwa projektu złożonego przez Żagański Pałac Kultury: „Rozwój cyfrowy ŻPK poprzez doposażenie i unowocześnienie Kina Inter wraz z przyległymi pomieszczeniami w celu stworzenia studia multimedialnego” W II konkursie grantowym do powierzenia grantu wyłoniono 60 instytucji kultury z całej Polski (na 422 złożone wnioski), w tym Żagański Pałac Kultury. Operator: Narodowe Centrum Kultury Beneficjent: Żagański Pałac Kultury Czas realizacji: 01.09.2022–31.08.2023 Główny cel konkursu: stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym Wartość dofinansowania (środki z sektora finansów publicznych pozostające w dyspozycji NCK): 100% Syntetyczny opis projektu grantowego: Celem projektu jest rozwój cyfrowy Żagańskiego Pałacu Kultury poprzez doposażenie i unowocześnienie Kina Inter wraz z przyległymi pomieszczeniami w celu stworzenia wielofunkcyjnego studia multimedialnego. Projekt przewiduje stworzenie nowej przestrzeni na bazie istniejącego zasobu materialnego, która połączy tradycyjną funkcję sali kinowej z nowymi wymogami dotyczącymi funkcjonowania instytucji w epoce cyfrowej. Studyjna sala kinowa, której nazwa nawiązuje do bycia pomiędzy, do łączenia, ma tym samym połączyć czasy przeszłe (kino funkcjonujące od lat 80.) i nowe. Projekt będzie realizowany w dwóch obszarach: Cykl szkoleń dla pracowników instytucji dzięki którym zostaną podniesione kompetencje cyfrowe w zakresie niezbędnym do skutecznego docierania do odbiorców działań ŻPK za pośrednictwem narzędzi komunikacji cyfrowej, w tym:
zorganizowane przez Operatora w siedzibie Grantobiorcy. Szkolenie to – w wymiarze nie mniejszym niż 2 dni robocze (16 godzin) poświęcone będzie projektowaniu oferty kulturalnej on-line;
minimum dwa wybrane szkolenia z jednego lub dwóch bloków tematycznych wyodrębnionych przez Operatora;
szkolenie spoza oferty Operatora.
Zakup sprzętu oraz oprogramowania, dzięki czemu możliwe będzie nawiązywanie komunikacji z odbiorcami w przestrzeni wirtualnej w profesjonalnej formie z zachowaniem należytej jakości, co pozwoli na prowadzenie działań równoległych off-line i on-line, a także w razie potrzeby tylko on-line. Dzięki realizacji projektu w otoczeniu Kina Inter powstanie nowoczesny kompleks w oparciu o istniejącą bazę materialną. Będzie łączył funkcję sali kinowej ze studiem radiowo-muzycznym. Żagański Pałac Kultury wychodzi tym samym naprzeciw nowych wymogów dotyczących funkcjonowania instytucji kultury w epoce cyfrowej. Powstanie miejsce, w którym przy pomocy profesjonalnych narzędzi będzie można realizować działania off-line i on-line. Zaletą studia będą nowe możliwości nawiązania komunikacji z odbiorcami oraz jego wielofunkcyjność.
Zrealizowane w ramach projektu grantowego szkolenia oraz zakupione wyposażenie wpłyną w sposób znaczący na rozszerzenie i uatrakcyjnienie oferty kulturalnej oraz wdrażanie nowych technologii. Dzięki wykorzystaniu potencjału miejsca (kompleks pomieszczeń studyjnych wokół zmodernizowanej sali kinowej z cyfrowym systemem kinowym, na który składa się projektor wraz z procesorem dźwięku i nagłośnieniem) wyposażonego w nowoczesny sprzęt, możliwe będzie przeprowadzanie transmisji on-line z organizowanych wydarzeń, produkowanie cyfrowych nagrań audio-wizualnych, rejestrowanie wspomnień mieszkańców miasta (historia mówiona), prowadzenie działań o charakterze radiowym czy przeprowadzanie prób muzycznych. Tym samym nowa technologia, jaką jest już funkcjonujące kino, zostanie wzbogacona o szereg możliwości z zakresu dźwięku i obrazu.
Rola niniejszego projektu grantowego pełni istotną funkcję w realizacji strategii rozwoju ŻPK na najbliższe 3 lata zbudowanej wokół misji „Zrób to z innymi” – znaczne zwiększenie możliwości oferowane przez studio multimedialne wpisuje się w tę strategię w sposób komplementarny. Nowe możliwości techniczne zapewnią szerokie pole do działania oraz umożliwią realizowanie zadań o dużo większym zakresie merytorycznym i twórczym. Celem głównym instytucji jest rozwój kapitału społecznego poprzez kulturę, a nowe możliwości technologiczne mają być narzędziem, które będzie wspierać jego realizację i wypracowanie nowego modelu uczestnictwa w kulturze.
2021
2021
Warsztaty pod okiem specjalisty

Projekt „Efekt Żagań”

Projekt, „Efekt Żagań” jest przeznaczony dla bardzo szerokiego grona odbiorców. Projekt zakłada cykl 12 warsztatów fotograficznych online, spacery ,podczas których uczestnicy pod czujnym okiem wykwalifikowanego fotografa oraz regionalisty poszukają inspiracji do swoich fotografii, które wezmą udział
w konkursie. Zwycięskie prace zostaną opublikowane w kulturalnym kalendarzu miasta Żagań na rok 2021/2022. Zwieńczeniem projektu będzie wystawa fotografii prezentowana w różnych formach.
2021
2021
Kreatywna galaktyka

„Żagań przyjazny astronomom”

„Kreatywna galaktyka”, „Kepler w kosmosie” to jedne z atrakcji jakie czekają mieszkańców w najbliższym czasie. Wzorem ubiegłego roku Żagański Pałac Kultury ponownie „wyląduje” tym razem , w różnych miejscach Żagania, by zachęcić do wspólnej kreatywnej zabawy dzieci, młodzież oraz dorosłych.
Nie tylko zobaczymy, ale również usłyszymy KOSMOS, razem stworzymy „odlotowe” kreacje i być może spotkamy znanego astronoma…
2019-2021
2019-2021
Imprezy dzielnicowe w Żaganiu

Kulturalny Tabor w Żaganiu

to cykl imprez dzielnicowych, które będą odbywały się w sierpniowe weekendy. W programie Kulturalnego Taboru, cygańskie koczowiska zaoferują mieszkańcom Żagania: Czytelnia na walizkach
Aishe Teatralna (Japoński Teatrzyk Kamishibai)
Foto Stanka (fotobudka z warsztatami robienia dekoracji)
Konkurs na najlepszy fotoreportaż,,Kulturalny Tabor w mojej dzielnicy”
Roztańczona Fifika, Muzyczna Samira (nauka tańca cygańskiego, gry na instrumentach)
Vadoma Cygańska (kreatywne balony)
Skoczna Viollca (zawody sportowe)
Wizyta u Zielarki (tajemnica ziół)
Liminista Plastyczna (warsztaty plastyczne, chusty cygańskie, kwiaty z papieru, bransoletki, zdobienie wachlarzy itp.) Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021.
2019
2019
Dziecięca Rewia z Żagania

Kontrast

rozpoczęcie działalności takiej Rewii w Żaganiu to przede wszystkim świetna inwestycja
w najmłodszych mieszkańców tego miasta. Utalentowane dzieci dostaną szansę na profesjonalny rozwój artystyczny swoich talentów. .
Celem zajęć jest widowisko premierowe tematyczno-wokalne oraz nagranie płyty z utworami, które dzieci poznają na zajęciach piosenkarstwa estradowego.
Dodatkowo odbędą się warsztaty nakierowane na konkretną technikę taneczną z zaproszonymi specjalistami w danej dziedzinie (np. z akrobatyki zajęcia poprowadzą mistrzowie olimpijscy z akrobatyki sportowej) oraz spotkania i wspólne występy z muzykami i „Gwiazdami”.
Pierwsze przygotowania do Rewii Kontrast odbyły się podczas zimowych ferii w ŻPK. Śledźcie stronę ŻPK – niebawem rusza nabór !
2019
2019
Legalna Kultura

Plan Na Kino

„Cześć, tu kino! Planuję odwiedzić miejscowości, w których na co dzień mnie nie ma” – tak powiedziałoby kino, gdyby mogło mówić. Tymczasem przemówi z dużego ekranu w tych polskich miastach, w których go nie ma. Provident i AXA mają Plan na kino – zapraszają do 100 sal kinowych w całej Polsce na największe premiery filmowe, zapewniając najwyższą jakość obrazu i dźwięku. Plan na kino to wspólny projekt firmy Outdoor Cinema oraz marek Provident i AXA, przygotowany z myślą o mieszkańcach miejscowości, w których nie ma kin. To największe w Polsce kino objazdowe, które odpowiada na prawdziwą potrzebę społeczną, oferując dostęp do kina oraz premierowego repertuaru filmowego. Projekt został uznany za najlepiej zaprojektowaną usługę roku w konkursie Dobry Wzór 2013 oraz otrzymał wyróżnienie Laur Eksperta w 2015 roku. Zaplanuj dzień w swoim kinie We dwoje, całą rodziną, a może w grupie przyjaciół? Każdy może mieć swój plan na kino! Dlatego bilety są dostępne w przedsprzedaży na stronie internetowej www.plannakino.pl/kup_bilet lub w kasie kina przed seansem. Bilety ulgowe przysługują uczniom, studentom, osobom w wieku 60+, rodzinie i opiekunom z dziećmi. W dni robocze kino zaprasza również grupy zorganizowane, w tym szkoły. Bilety grupowe w specjalnej cenie można kupić tylko w kasie kina po wcześniej rezerwacji telefonicznej pod numerem (22) 357 78 00. Tysiące widzów, setki seansów Plan na kino Provident i AXA to ponad 50 filmów podczas 200 dni projekcyjnych w 100 miejscowościach; ponad 1000 seansów, które obejrzy w sumie ponad 100 tysięcy widzów. Największe kino objazdowe w Polsce wyruszy w 2020 roku w 9 tras filmowych, z krótką przerwą na wakacje. Do zobaczenia na czerwonym dywanie! Plan na kino !
2019
2019
Bardzo Młoda Kultura – co to takiego?

Pogram dotacyjny Narodowego Centrum Kultury

Bardzo Młoda Kultura (BMK) to program dotacyjny Narodowego Centrum Kultury. BMK jest programem trzyletnim i aktualnie trwa jego II edycja, zaplanowana na lata 2019-2021. Zadaniem programu jest projektowanie, testowanie i wdrażanie rozwiązań, które mają zbliżyć sferę edukacji i sferę kultury. Rozumiemy to bardzo szeroko jako współpracę między różnorakimi instytucjami kultury, szkołami i innymi placówkami oświatowo-wychowawczymi, organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze kultury lub edukacji oraz lokalnymi edukatorami, którym leży
na sercu rozwój kompetencji społecznych dzieci i młodzieży poprzez wykorzystanie metod edukacji kulturalnej i animacji kultury. Naszą ambicją jest, aby wypracowane rozwiązania weszły w zakres systemowej pracy z młodzieżą. Na potrzeby programu nasze cele strategiczne zdefiniowaliśmy jako wzmacnianie roli edukacji kulturowej. Program ma bowiem budować system, w którym kultura jest narzędziem do kształtowania ważnych społecznie umiejętności i postaw, w szczególności związanych ze współpracą, kompetencjami komunikacyjnymi, kreatywnością i innowacyjnością w działaniu. Bardzo Młoda Kultura w Żagańskim Pałacu Kultury
2018
2018
Nadaniu nowych funkcji społecznych, edukacyjnych, turystycznych oraz rekreacyjnych

Rewitalizacja pałacyku przy Jana Pawła II

Projekt polega na rewitalizacji i nadaniu nowych funkcji społecznych, edukacyjnych, turystycznych oraz rekreacyjnych pałacykowi przy ul. Jana Pawła II 7 wraz z otoczeniem poprzez stworzenie nowej przestrzeni do działań służących niwelowaniu negatywnych zjawisk społecznych zdiagnozowanych na obszarze zdegradowanym. Projekt dotyczy: rewitalizacji Pałacyku przy ul. Jana Pawła II 7,
rewitalizacji pl. Gen. Maczka,
stworzenie działalności ŻPKw nowej przestrzeni,
rozszerzenie programu ŻPK tzw. szeroko rozumiany program społeczny skierowany do mieszkańców obszaru rewitalizowanego ze szczególnym uwzględnieniem osób i rodzin zagrożonych marginalizacją .
2019
2019
Program łączący edukację moralną i rozwijanie postaw prospołecznych.

Mądrzy Cyfrowi

MĄDRZY CYFROWI to pierwszy w Polsce program łączący edukację moralną i rozwijanie postaw prospołecznych nastolatków z podnoszeniem ich kompetencji cyfrowych. W ramach projektu „Mądrzy Cyfrowi” młodzież z Żagańskiego Pałacu Kultury zrealizowała akcję sadzenia drzewek owocowych późnych odmian jabłoni oraz gruszy. Celem projektu była promocja środowiska naturalnego i zdrowego stylu odżywiania się. #MadrzyCyfrowi „Projekt zrealizowany w ramach Programu MĄDRZY CYFROWI. Więcej
2019
2019
Edukacja filmowa

Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej

Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej to odbywające się przez cały rok szkolny projekcje kinowe dla uczniów, realizowane w ramach cykli tematycznych, dostosowanych do wszystkich etapów edukacyjnych. Każdy pokaz poprzedza prelekcja multimedialna wprowadzająca uczestników w tematy podejmowane w danym filmie. Cały program NHEF jest zgodny z podstawą programową MEN. Edukacja filmowa to projekt, który realizujemy już ponad 10 lat. Zaczynaliśmy od spotkań w warszawskim kinie Muranów. Z czasem nasze comiesięczne spotkania dla przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zawitały do blisko pięćdziesięciu miast. Cykliczne spotkania NHEF to projekcje wyjątkowych filmów, które omawiamy podczas prelekcji i prezentacji multimedialnych. Filmy omawiamy również w materiałach dydaktycznych dla nauczycieli, proponujemy oparte na tematach i wątkach z filmów scenariusze lekcji. Każdy film, który wchodzi do naszego programu, opisujemy w analizie psychologicznej, z której mogą korzystać rodzice i pedagodzy, wskazujemy również związek tematów poruszanych w filmach z podstawą programową. W edycji 2019/2020 proponujemy 115 filmów w ramach 16 cykli tematycznych dla wszystkich etapów edukacyjnych. Będą to zarówno filmy, które pojawiły się w ostatnim czasie na ekranach kin, klasyka kina, jak i tytuły, które sprowadzamy do Polski specjalnie do naszego programu. Jak to działa?
Nauczyciele zapisują swoich uczniów na wybrany cykl (szczegółowe opisy cykli znajdują się w wysyłanym na początku maja katalogu oraz na naszej stronie internetowej) i od października do kwietnia raz w miesiącu przychodzą wraz z nimi do kina w swoim mieście na film. Przed każdym filmem odbywa się multimedialna prelekcja poświęcona opisanemu w folderze zagadnieniu lub spotkanie z gościem. Nauczyciele dostają interdyscyplinarne materiały dydaktyczne (informacje o filmie i reżyserze, scenariusze lekcji, karty pracy, opinie psychologów etc.) do wykorzystania zarówno podczas zajęć szkolnych jak i przy rodzinnych dyskusjach filmowych w domu. Po seansie najmłodsi uczniowie mogą wziąć udział w warsztatach lub konkursach plastycznych, natomiast starsi – w dyskusjach dla chętnych. Dlaczego warto?
Cały program NHEF pozostaje w zgodzie z podstawą programową Ministerstwa Edukacji Narodowej. W 2012 roku projekt został uhonorowany Nagrodą Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kategorii „edukacja młodego widza”. W 2011 roku Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej zostały włączone do rodziny projektów Filmoteki Szkolnej. Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej należą do Koalicji dla edukacji filmowej powołanej przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. Honorowy patronat nad programem ma organizacja Europa Cinemas.
2013
2013
Współpraca transgraniczna

Żagańsko – Saksoński rajd Śladami Keplera

15.05.2013 r. osiem pięcioosobowych grup ze szkół podstawowych i gimnazjum w Żaganiu wraz z niemiecką młodzieżą z Gorlitz wzięło udział w imprezie pn. „Żagańsko – Saksoński rajd Śladami Keplera” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013. Tego dnia dla uczestników rajdu przygotowaliśmy wiele atrakcji m. in: Rajd szlakiem Keplera ,
wystawa pt. „Zodiak Jana Heweliusza”,
mobilne planetarium z Olsztyńskiego Obserwatorium i Planetarium Astronomicznego,
warsztaty,
wykłady i konkursy astronomiczne.
2012
2012
Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013

Dzień Deskorolki

Impreza zorganizowana przez Centrum Kultury w Żaganiu przy udziale środków z Funduszu Małych Projektów z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013 przy Współpracy Ośrodka Młodzieżowego CATeeDrale e.V. GŐRLITZ. Centrum Kultury dla uczestników wydarzenia przygotowało wiele atrakcji m.in: zawody na najlepsze triki i jazdę na deskorolce;
szkółka jazdy na deskorolce z wirtuazami deski Maciejem Jakobczym oraz Grzegorzem Górskim,
konkurs graffiti,
żagański HIP-HOP/Szybki, Bedoka, YMK,
pokazy tańca Hip-hop, break dance, electric boogie, grupa B-Boy, X-Dance, Junior Dance, Szkoła talentów CK Żagań,
gry i zabawy dla dzieci.
Zobacz również
Szybki kontakt
Dołącz do nas