Żagańskie Dziedzictwo Księżnej Doroty

„Towarzystwo Przyjaciół Żagania dokonało inwentaryzacji infrastruktury turystycznej zabytków, dzięki czemu opracowany został komplet tabliczek kierunkowych wskazujących drogę do żagańskich zabytków. Istniejąca infrastruktura zostanie uzupełniona o sześć tabliczek kierujących do Pomnika Historii jakim jest Poaugustiański Zespół Klasztorny, dwie tabliczki będą kierowały do Pałacu Książęcego, dwie do wieży widokowej przy ul. Pomorskiej oraz dwie do zespołu szpitalnego św. Doroty. Na terenie parku książęcego pojawią się tablice zawierające mapę nowego szlaku turystycznego „Żagańskie Dziedzictwo Księżnej Doroty”, na którym znajdują się miejsca związane z księżną Dorotą Talleyrand-Périgord de Dino. Jednocześnie na ukończeniu są prace nad stworzeniem folderu edukacyjno – promocyjnego w oparciu o obiekty związane z regionalną turystyką związaną z historią Księżnej Doroty i Pomnikiem Historii, jakim jest Poaugustiański Zespół Klasztorny w Żaganiu.

 

Dorota de Talleyrand-Périgord – księżna żagańska (1844-1862), polityk, dama dworu, ambasador i mecenas sztuki, twórczyni  i kreatorka słynnych Salonów Wiedeńskich, Paryskich i Żagańskich. Znała biegle pięć języków, była wszechstronnie wykształcona i posiadała dar zjednywania sobie ludzi. W 1809 roku poślubia francuskiego oficera Edmonda de Talleyrand-Périgord, zaś w 1811 przechodzi na katolicyzm. Prawdziwą karierę salonową i polityczną rozpoczęła podczas Kongresu Wiedeńskiego w latach 1814-1815. Od roku 1842 czyni prawne starania o przejęcie Księstwa Żagańskiego, co zostaje zwieńczone powodzeniem na przełomie 1844/45.

 

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobacz również
Szybki kontakt
Dołącz do nas