Żagańskie Dziedzictwo Księżnej Doroty

W związku z inwentaryzacją infrastruktury turystycznej zabytków podjętą przez Towarzystwo Przyjaciół Żagania w ramach otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego dotacji,  dokonano identyfikacji istniejącego na terenie Żagania oznakowania obiektów turystycznych. Dzięki wykonanemu zadaniu możliwe stało się wskazanie lokalizacji, w których zostaną umieszczone elementy w ramach nowej trasy turystycznej „Żagańskie Dziedzictwo Księżnej Doroty”. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem treści na tablice informacyjne oraz nad stworzeniem folderu edukacyjno–promocyjnego w oparciu o obiekty związane z regionalną turystyką związaną z historią Księżnej Doroty i Pomnikiem Historii, jakim jest Poaugustiański Zespół Klasztorny w Żaganiu. Serdecznie zachęcamy mieszkańców Żagania oraz społeczność lokalną do włączenia się w podejmowane przez TPŻ działania i przesyłanie swoich pomysłów na adres: hdobrakowska2@gmail.com do 8 listopada br.

Przesłane treści zostaną zweryfikowane, opracowane i ostatecznie zredagowane na potrzeby umieszczenia w folderze.

Realizacja zadania jest możliwa dzięki współfinansowaniu ze środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.

 

 

Zobacz również
Szybki kontakt
Dołącz do nas