6. Rejonowy Festiwal Kolęd i Pastorałek

Kiedy:
26 Styczeń 2019@10:00
2019-01-26T10:00:00+01:00
2019-01-26T10:15:00+01:00
Gdzie:
Sala Familijna, Pałac Książęcy
Szprotawska 4
68-100 Żagań
Polska
Koszty:
Bez opłat
Kontakt:
Centrum Kultury w Żaganiu
684776478

Regulamin:
6.PFKiP 1

Karta Zgłoszeniowa:

Karta zgłoszenia Rejonowy Festiwal Kolęd i Pastorałek 2019

 

Regulamin:

 

I INFORMACJE OGÓLNE

 1. Organizatorem Rejonowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek, zwanego dalej zamiennie Festiwalem lub Konkursem, jest Centrum Kultury w Żaganiu.
 2. Festiwal ma charakter konkursowy.
 3. Festiwal jest jednoetapowy. Nie gwarantuje nominacji do konkursów na szczeblu wojewódzkim czy ogólnopolskim.
 4. Festiwal przeznaczony jest dla amatorów.
 5. Przesłuchania odbywać się będą w następujących kategoriach wiekowych:

I – Uczniowie klas I-III szkół podstawowych (dolna granica wieku wynosi 6 lat)

II – Uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych

III – Uczniowie klas VII, VIII szkół podstawowych i III gimnazjum

IV – Szkoły ponadgimnazjalne

V – Dorośli (amatorzy i miłośnicy muzyki bez określonej górnej granicy wieku, nie uczący się w szkole, niezależni bądź reprezentujący stowarzyszenie lub instytucję).

 1. Duety i zespoły podają w zgłoszeniu daty urodzenia wszystkich uczestników. Na tej podstawie Organizator decyduje o przypisaniu duetu/zespołu do danej kategorii wiekowej.
 2. W wypadku dużej ilości zgłoszeń zespołów/duetów Organizator może zdecydować o utworzeniu dla nich oddzielnej kategorii wykonawczej (o czym uczestnicy zostaną poinformowani mailowo lub telefonicznie najpóźniej 2 dni przed rozpoczęciem Festiwalu).
 3. Każda jednostka (szkoła, dom kultury, itp.) deleguje do konkursu max. 2 solistów z każdej kategorii wiekowej.
 4. Osoby niezależne – dorośli, którzy nie uczą się w szkole ale także nie reprezentują żadnej instytucji, stowarzyszenia, czy domu kultury, stawiają znak X przy punkcie 2 i 3 w Karcie Zgłoszenia.
 5. Duety i zespoły zgłaszane są do konkursu niezależnie od ilości zgłoszonych przez daną jednostkę solistów.
 6. Każdy podmiot wykonawczy przygotowuje do przesłuchań 2 utwory (kolędy i/lub pastorałki). Czas trwania obu utworów nie może przekroczyć łącznie 8 min. W wypadku dużej ilości zgłoszeń Organizator i/lub Rada Artystyczna może zdecydować o wykonywaniu podczas konkursu tylko jednego utworu.
 7. Uczestnicy prezentujący utwory niezwiązane z Bożym Narodzeniem (tj. o tematyce zimowej lub noworocznej) zostaną zdyskwalifikowani.
 8. Niepełnoletnim Uczestnikom zobowiązany jest towarzyszyć pełnoletni opiekun.
 9. Uczestnicy przyjeżdżają na przesłuchania na własny koszt.
 10. Organizator zapewnia każdemu występującemu poczęstunek oraz ciepłą herbatę/kawę
 11. Konkurs odbędzie się w dniu 26.01.2019r. w Żagańskim Pałacu Książęcym. Przesłuchania rozpoczną się o godz. 9.30.
 12. O kolejności występów w danej kategorii wiekowej decyduje kolejność zgłoszeń (w uzasadnionych przepadkach Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od tej reguły).
 13. O ilości i czasie trwania przerw podczas przesłuchań decyduje Rada Artystyczna.
 14. Punkt rejestracji uczestników będzie otwarty od godziny 8.30 do 10.30 w dniu przesłuchań konkursowych.

19. Organizator ma prawo