,,Wielkanocny Zając” – Konkurs

Zapraszamy do udziału w konkursie, konkurs ma charakter otwarty. Celem konkursu jest wykonanie zająca wielkanocnego.
Dodatkowe informacje pod nr telefonu: 533 100 850.
Szczegółowe informacje i regulamin konkursu dostępne są na naszej stronie internetowej: www.zpk.zagan.pl

REGULAMIN KONKURSU WIELKANOCNEGO „Zając Wielkanocny”

 

 1. Organizator:

Żagański Pałac Kultury

 

 1. Cele konkursu:

– zachowanie tradycji i obrzędów związanych z okresem Wielkanocy,

– aktywizacja dzieci, młodzieży  i dorosłych do twórczego myślenia,

– promowanie amatorskiej twórczości

 

 1. Przedmiot konkursu:

„ZAJĄC WIELKANOCNY”

 

 1. Technika wykonania:
 • Praca przestrzenna
 • Materiały : słoma, siano, sznurek, drucik, tkanina itp.
 • Minimalna wielkość pracy: 50 cm, maksymalna wielkość pracy 150 cm;

 

 1. Warunki udziału:
 2. a) Konkurs ma charakter otwarty.
 3. b) Warunkiem udziału jest wykonanie i dostarczenie do Żagańskiego Pałacu Kultury ul. Szprotawska 4,

68-100 Żagań, pok. nr 168 od poniedziałku do piątku w godz.  od 8:00 do 16:00 pracy wraz z formularzem zgłoszeniowym.

 1. c) Pracę należy dostarczyć w terminie do dnia 23 marca 2021r.
 2. d) Prace konkursowe muszą stanowić oryginalną twórczość osób zgłaszających się do konkursu. Nie mogą być to prace wcześniej nagradzane.

 

 

 1. Rozstrzygnięcie konkursu:
 2. a) Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 26 marca 2021r. na facebook’owym profilu Żagańskiego Pałacu Kultury.
 3. b) Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez Organizatora. Komisja oceniać będzie prace pod względem wartości artystycznej i jakości wykonania. Decyzja komisji jest ostateczna i nie będzie podlegać weryfikacji.

Za zajęcie I, II i III miejsca  przewidziane są nagrody.

O sposobie odbioru nagród poinformujemy zwycięzców telefonicznie.

 

 1. Postanowienia końcowe:
 2. a) Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza akceptację warunków niniejszego regulaminu.
 3. b) Organizator zastrzega sobie prawo przerwania i zmiany warunków konkursu bez podania przyczyn.
 4. c) Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. Kwestie sporne, nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.
 5. d) Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu i do celów promocyjnych.
 6. Dodatkowych informacji na temat konkursu w imieniu Organizatora udzielane są pod nr telefonu: 533 100 850.

 

REGULAMIN DO POBRANIA: KLIKNIJ TUTAJ

Zobacz również
Szybki kontakt
Dołącz do nas