,,Najpiękniejsza maska karnawałowa” – konkurs plastyczny

Po warsztatach ,,Jak zrobić maskę karnawałową?” zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt.: ,,Najpiękniejsza maska karnawałowa”
Zdjęcie pracy należy wysłać do dnia 14.01.2021r. (do północy) na adres emailowy : k.jedzierowska@zpk.zagan.pl
Prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem.
Pobierz regulamin (kliknij w linki poniżej)
https://zpk.zagan.pl/wp-content/uploads/2021/01/NajpiÄ_kniejsza-maska-karnawaĹ_owa-.docx

 

 

Regulamin konkursu plastycznego

„Najpiękniejsza Maska Karnawałowa”

 

Celem konkursu jest :

 

– pielęgnowanie tradycji karnawałowych,

– rozwijanie kreatywności, wrażliwości artystycznej oraz uzdolnień dzieci, młodzieży oraz dorosłych

– wzbogacenie i rozwijanie różnorodnych form i technik plastycznych.

Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich. Konkurs odbędzie się w trzech kategoriach wiekowych:

I kategoria – dzieci 

II kategoria – młodzież

III kategoria- dorośli

TEMAT
Tematem pracy jest maska karnawałowa.

TECHNIKA
Praca   wykonana w dowolnej technice plastycznej (wyklejana, naklejana, wydzierana, z użyciem tkaniny, papieru, cekinów, piór itp.).

 

FORMA PRACY – przestrzenna (do noszenia/przyłożenia na/do twarzy).

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

Konkurs skierowany jest dla wszystkich mieszkańców Żagania.

Jedna osoba może zgłosić TYLKO jedną pracę!

Aby wziąć w nim udział należy – wykonać pracę, sfotografować ją i przesłać

drogą mailową pisząc na nasz adres: k.jedzierowska@zpk.zagan.pl

do 14 stycznia 2021r. (do północy)

Fotografie dostarczone po tym terminie nie zostaną uwzględnione.

 

W wiadomości koniecznie prosimy podać:

– imię i nazwisko autora, wiek, numer kontaktowy,

– imię i nazwisko prawnego opiekuna wraz z numerem kontaktowym

w przypadku osób niepełnoletnich.

 

 

Zdjęcie może zostać wykonane dowolnym aparatem/telefonem. Prosimy zwrócić uwagę na to, by widoczna na zdjęciu praca była WYRAŹNA. Zdjęcie może zostać poddane obróbce graficznej, jednak prosimy nie umieszczać na nim żadnych podpisów.

 

KRYTERIA OCENY

 

  1. Wrażenia estetyczne (pomysłowość, atrakcyjność).
  2. Pracochłonność.
  3. Trudność wykonania.

 WYNIKI

 Prace będzie oceniała komisja konkursowa powołana przez Organizatora.

Laureatów konkursu podamy  15 stycznia  2021 .

Lista zostanie opublikowana na facebook’owym profilu ŻPK.

NAGRODY:

Za zajęcie I, II i III miejsca przewidziane są nagrody rzeczowe

w każdej kategorii wiekowej.

O sposobie odbioru nagród poinformujemy zwycięzców telefonicznie.

Otrzymany przez nas e-mail traktowany jest jako oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do pracy i zgoda na upublicznienie jej oraz jako wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA:

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

 

  1. Administratorem danych osobowych jest Żagański Pałac Kultury w Żaganiu, ul. Jana Pawła II 7, 68-100 Żagań. Kontakt z administratorem jest możliwy także za pomocą adresu w mailowego: sekretariat@zpk.zagan.pl
  2. W Żagańskim Pałacu Kultury jest wyznaczona osoba nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony danych – Aleksandra Cnota-Mikołajec. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy za pomocą adresów mailowych: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl,
  3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celach promocyjnych oraz kontaktowych, a także w związku z realizacją zadań konkursowych.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
Zobacz również
Szybki kontakt
Dołącz do nas