Wakat – koordynator ds. zieleni !

Ogłoszenie: Koordynator ds. zieleni

Miejsce pracy: Praca w terenie – Park Żagańskiego Pałacu Kultury oraz grunty stanowiące własność Gminy Żagań

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział administracyjno- techniczny

Data udostępnienia: 2021-11-17

Ogłoszono dnia: 2021-11-17

Termin składania dokumentów: 2021-12-10 15:00:00

Nr ogłoszenia: 4/2021

Zlecający: Dyrektor Żagańskiego Pałacu Kultury

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie min. zawodowe
 • umiejętność obsługi narzędzi i maszyn do obsługi zielni
 • prawo jazdy kat B
 • duża sprawność fizyczna
 • wiedza z zakresu utrzymania terenów zielonych
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • gotowość do pracy w różnych warunkach atmosferycznych, ostrożność, dokładność w wykonywaniu powierzonych zadań,
b. Wymagania dodatkowe:
 • umiejętności w zakresie kompleksowej pielęgnacji terenów zielonych,
 • samodzielność i rzetelność w wykonywaniu pracy,
 • umiejętność czytania map topograficznych
 • wiedza z zakresu ochrony roślin
 • mile widziane ukończone szkolenia w zakresie montażu i obsługi systemów automatycznego nawadniania, obsługi pilarki mechanicznej do ścinki drzew, przycinania drzew ozdobnych, obsługi wykaszarki itp.
 • gotowość do pracy w różnych warunkach atmosferycznych, ostrożność, dokładność w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej, komunikatywność, sumienność, systematyczność,
 • umiejętność pracy w zespole

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m.in.:
 • kompleksowa pielęgnacja terenów zielonych koszenie, sadzenie, cięcie roślin, przesadzanie, nasadzanie itp.) pielęgnacja drzew, krzewów, roślin
 • wykonywanie zabiegów z zakresu ochrony roślin
 • kierowanie pracami związanymi z pielęgnacją zieleni
 • kierowanie pracami związanymi z ochroną zieleni
 • nadzór nad właściwym przebiegiem karczowania, wycinania, cięcia, formowania drzew, krzewów, żywopłotów w parku, i na ulicach Żagania
 • zagospodarowanie terenów zielonych,
  stosowanie zabiegów pielęgnacyjnych zgodnie z okresami wegetacji roślin,
 • dobór gatunków roślin,
 • wykonywanie zabiegów leczniczych prace pielęgnacyjne roślin,
 • nasadzeń, starych drzew, zakładanie trawników,
 • nadzór na zespołem, odpowiedzialność nad powierzonym sprzętem.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Wynagrodzenie:
od 3 010 zł  do 4 000 zł brutto

V. Wymagane dokumenty:

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • CV oraz list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 • klauzula informacyjna RODO dla kandydata pobrana ze strony bip.zpk.zagn.pl
 • osoby zainteresowane udziałem w bieżącej rekrutacji prosimy o zamieszczenie w swoim CV następującej klauzuli:
“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679                    z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.
Dokumenty składane w oryginale winny być opatrzone własnoręcznym podpisem.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2021-12-10 15:00:00
b. Sposób:
Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów do dnia 10 grudnia  2021r. do godz. 15:00 (sekretariat ŻPK) osobiście lub przesłanie za pośrednictwem poczty na adres:
Żagański Pałac Kultury
ul. Szprotawska 4
68-100 Żagań
z dopiskiem na kopercie: „Rekrutacja – koordynator ds. zieleni”
Oferty mogą być również składane drogą mailową na adres sekretariat@zpk.zagan.pl

VIII. Informacje o administrowaniu danymi osobowymi:

Okresy przechowywania Państwa danych osobowych:
 • w przypadku wygrania naboru Państwa dokumenty aplikacyjne zostaną dołączone do akt osobowych i będą przechowywane przez okres przewidziany dla dokumentacji pracowniczej
 • dokumenty aplikacyjne nie spełniające wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze zostaną zniszczone w sposób mechaniczny przez Wydział Kadr  po upływie miesiąca od daty zatrudnienia nowego pracownika lub możliwość odebrania osobiście.

https://bip.zpk.zagan.pl/wakaty/2/4/Koordynator_ds__zieleni/

 

Zobacz również
Szybki kontakt
Dołącz do nas