W ŻAGAŃSKIM PAŁACU KULTURY 14 MAJA 2024 ODBYŁO SIĘ FORUM KULTURY

Dnia 14 maja 2024 roku odbyło się Forum Kultury 2024. Było one skierowane do młodzieży z żagańskich szkół ponadpodstawowych.
W tym roku tematem przewodnim rozważań nad lokalną kulturą było hasło “Co z tym dziedzictwem?”
Chcieliśmy zastanowić się jakie jest to nasze lokalne dziedzictwo. Jaka jest nasza świadomość lokalnej tradycji na różnych poziomach: społecznym, kulturowym czy kulturalnym. Jak to nasze dziedzictwo interpretować współcześnie oraz jak je wykorzystać do budowania relacji i wzmacniania tożsamości oraz więzi wśród lokalnej społeczności.
W spotkaniach, szkoleniach, warsztatach i wykładach poza młodymi ludźmi z żagańskich szkół ponadpodstawowych uczestniczyli ich opiekunowie, lokalni prominenci, aktywiści i zainteresowani mieszkańcy.
Wychodząc naprzeciw założeniom misji “Zrób to z Innymi” i potrzebie inicjowania oddolnych inicjatyw kulturalnych ŻPK w ramach Forum przygotował program, którego końcowym efektem było stworzenie przez uczestników własnych oryginalnych projektów wydarzeń kulturalnych nawiązujących do lokalnego dziedzictwa.
Maja Massier przeprowadziła szkolenie pt.: „Projektowanie z Perspektywą – Projekty w Przestrzeniach Lokalnych z Kulturowym Kontekstem”. Uczestnicy poznali najważniejsze pojęcia, metody i narzędzia przy tworzeniu projektów oraz identyfikacji oraz interpretacji dziedzictwa lokalnego.
Warsztaty z działań twórczych z grupą oraz z budowania zespołu wykorzystując techniki teatralne przeprowadziła Małgorzata Paszkier. Grupa miała okazję nauczyć się współpracy, przełamywania bariery wstydu i formułowania myśli. Umiejętności nabyte podczas warsztatu przygotowały uczestników do tworzenia własnego projektu na wydarzenie kulturalne.
Przed zajęciami praktycznymi Estera Parker zaprezentowała koncepcję łączenia dziedzictwa kulturowego i sztuki współczesnej w kontekście marketingowej koncepcji Setha Godina “Fioletowa krowa” i w oparciu o własny udział w konkursie World of Wearable Arts w Nowej Zelandii.
Podczas części praktycznej szkolenia. Uczestnicy zostali podzieleni na grupy, a każda z nich, przy wsparciu mentora, miała za zadanie przygotować plan wydarzenia/eventu inspirowanego historią Serca Księżnej Doroty. Tekst o historii Księżnej Doroty posłużył jako inspiracja do kreatywnej pracy nad projektami. Spotkanie zakończyło się prezentacją projektów. Każda grupa przedstawiła swoje pomysły reszcie uczestników co stanowiło inspirację dla przyszłych prac projektowych. Szkolenie dostarczyło uczestnikom cennych umiejętności z zakresu projektowania w przestrzeniach lokalnych z uwzględnieniem kontekstu kulturowego, a także umożliwiło praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy w trakcie ćwiczeń grupowych.
Uczestnicy stworzyli projekty na gry terenowe, immersyjny teatr, wydarzenie obejmujące stworzenie oryginalnej Opery i koncert w oknach Pałacu. Wykonana praca projektowa mamy nadzieję, że będzie podstawą do tego, żeby kontynuować współpracę z młodzieżą przy realizacji powstałych koncepcji.

KLIKNIJ W ZDJĘCIE, ABY ZOBACZYĆ GALERIĘ

Zobacz również
Szybki kontakt
Dołącz do nas