Studenci UTW Zwiedzili Muzeum w Świdnicy

22 lutego br. słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Żaganiu w ramach zajęć z regionalistyki udali się na wycieczkę autokarową do Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza w Świdnicy koło Zielonej Góry.
Podzieleni na dwie grupy zwiedzili stałe i czasowe ekspozycje wystawiennicze. O życiu ludzi w dawnych czasach na terenie Środkowego Nadodrza opowiadały pracownice muzeum Monika Kaczmarek i Marlena Magda-Nawrocka. W gablotach można było zobaczyć pochodzące głównie z wykopalisk archeologicznych przedmioty codziennego użytku używane przez mieszkańców ziem nadodrzańskich kilka tysiącleci temu aż do czasów nowożytnych. Były tam między innymi narzędzia wykonane kamienia, krzemienia i rogów jelenich, ozdoby z brązu, złota i bursztynu, wyroby ceramiczne, a także broń, jak groty strzał, włóczni, czy miecze.
Duże zainteresowanie wzbudziła także wystawa czasowa pt. „Ukraina przed wiekami”. Wystawiono tutaj dzieła ręki ludzkiej z okresu obejmującego sześć tysiącleci, między innymi z epoki brązu, antyczną ceramikę, przedmioty należące niegdyś do Syców, Sarmatów, Gotów i Połowców po pamiątki późnośredniowieczne i nowożytne. Zabytkowe przedmioty pochodzą ze zbiorów Muzeum archeologicznego Krakowie.
Wycieczkowicze zwiedzili także gotycki kościół pw. św. Marcina. Zobaczyli barokowy ołtarz główny z rzeźbą Matki Boskiej z Dzieciątkiem i gotycką rzeźbę Madonny z Dzieciątkiem, a także rzeźbione w piaskowcu i alabastrze nagrobki rodziny Kietliczów, dawnych właścicieli Świdnicy.
W wycieczce uczestniczyło 45 osób.

Tekst: Wiesław Chłopek, opiekun i instruktor grupy regionalistyki
Zdjęcia: Józef Kuczenko, Marek Kwiatkowski i Wiesław Chłopek