PROMOCJA TURYSTYKI W REGIONIE ŚLADEM KSIĘŻNEJ DOROTY

Żagań jest jednym z polskich miast cieszących się sporą liczbą istniejących zabytków i obiektów o doniosłej wartości historycznej w skali europejskiej. Warta podkreślenia jest znacząca rola księżnej Doroty de Talleyrand-Perigord w dziejach samego miasta jak i Europy (m.in. udział w kongresie wiedeńskim) oraz jej zaangażowanie na rzecz społeczności lokalnej, rozbudowy parku oraz rozwoju gospodarczego Żagania. Dlatego też Towarzystwo Przyjaciół Żagania podejmuje działania zmierzające do stworzenia trasy turystycznej „Żagańskie dziedzictwo Księżnej Doroty” obejmującej obiekty oraz lokalizacje związane z regionalną turystyką oraz historią księżnej Doroty. Zaplanowano, m.in. inwentaryzację infrastruktury stanowiącej element identyfikacji turystycznej zabytków, prace nad ich aktualizacją czy też stworzenie folderu edukacyjno-promocyjnego.

Zachęcamy do wspólnego działania na rzecz przygotowania propozycji treści do umieszczenia w folderze. Pomysły prosimy przesyłać na adres: hdobrakowska2@gmail.com do 25 października br.

Realizacja zadania jest możliwa dzięki współfinansowaniu ze środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.

Zobacz również
Szybki kontakt
Dołącz do nas