Żagańskie Dziedzictwo Księżnej Doroty

„Towarzystwo Przyjaciół Żagania dokonało inwentaryzacji infrastruktury turystycznej zabytków, dzięki czemu opracowany został komplet tabliczek kierunkowych wskazujących drogę do żagańskich zabytków. Istniejąca infrastruktura zostanie uzupełniona o sześć tabliczek kierujących do Pomnika