Dbamy o park

W celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz możliwości kulturalnego kontaktu z przyrodą, na terenie parku sukcesywnie wykonujemy prace porządkowe i naprawcze. Obecny etap prac skupiony jest na terenie przy Młynówce jak i wzdłuż

Scena

Miło nam zakomunikować, iż Żagański Pałac Kultury zakupił scenę aby podnieść  jakości  oferty kulturalnej oraz stworzyć możliwość prezentowania swojej działalności i dorobku artystycznego szerokiej publiczności podczas organizowanych wydarzeń kulturalnych i