Pierwsze spotkanie Społecznej Rady Kultury

22 marca odbyło  się pierwsze zebranie Społecznej Rady Kultury funkcjonującej przy Żagańskim Pałacu Kultury. Spotkaniu przewodniczyła dyrektor instytucji, Anna Mrowińska. Po analizie i rzeczowych dyskusjach przyjęto regulamin. Na przewodniczącą wybrano jednogłośnie Katarzynę Kara, zaś na wiceprzewodniczącą Esterę Parker, która jednocześnie wyraziła chęć pełnienia roli osoby do kontaktu z Radą. Ustalono plan kwartalnych spotkań na najbliższy rok.
Przypominamy, że Rada ma charakter konsultacyjny i społeczny dotyczący zadań statutowych Żagańskiego Pałacu Kultury. Członkostwo jest dobrowolne i nieodpłatne. Wierzymy, że to nowe dla wszystkich wyzwanie będzie również ciekawą oraz konstruktywną przygodą. Dzisiejsze spotkanie pokazało, że potrafimy odnaleźć wspólną płaszczyznę dialogu.
Zobacz również
Szybki kontakt
Dołącz do nas