Otwarte spotkania konsultacyjne

W ramach trwających konsultacji projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Żagań na lata 2022-2031, zapraszamy mieszkańców – interesariuszy procesu rewitalizacji na dwa otwarte spotkania konsultacyjne, które odbędą się w sali konferencyjnej Żagańskiego Pałacu Kultury:

  • 17 maja 2023 r. (środa) o godz. 13.00 (spotkanie dedykowane głównie młodym mieszkańcom, młodzieży uczącej się),
  • 18 maja 2023 r. (czwartek) o godz. 16.00.

Podczas spotkania zaprezentowane zostaną główne założenia Programu oraz kierunki i sposoby rozwoju obszaru rewitalizacji. Spotkanie będzie okazją do dyskusji, zebrania uwag i opinii na temat zawartych w dokumencie założeń planistycznych.

Poza tym przypominamy o wszystkich formach konsultacji:

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w okresie od 28 kwietnia 2023 r. do 29 maja 2023 r. w następujących formach:

Projekt Programu dostępny jest pod linkiem:  https://bip.zagan.pl/system/obj/12802_GPR_ZAGAN.PDF

Uwagi i opinie do projektu uchwały w formie wypełnionego formularza konsultacyjnego można składać w okresie trwania konsultacji tj. terminie od 28 kwietnia 2023 r. do 29 maja 2023 r.:

  • za pomocą poczty elektronicznej na adres rewitalizacja@um.zagan.pl  – za ważne uznaje się stanowiska przesłane w postaci skanu podpisanego formularza zgłaszania uwag,
  • elektronicznego formularza https://ankieta.deltapartner.org.pl/zagan_gpr_formularz ,
  • poprzez dostarczenie formularza konsultacyjnego osobiście lub pocztą na adres Urzędu Miasta Żagań, Plac Słowiański 17, 68-100 Żagań lub ul. Jana Pawła II 15 pok. nr 7, 68-100 Żagań,
  • podczas otwartych spotkań z interesariuszami procesu rewitalizacji.

Wzór formularza konsultacyjnego stanowi załącznik do Zarządzenia:

Wzór formularza

Zarządzenie

Osobą odpowiedzialną za przygotowanie konsultacji oraz wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest Magdalena Augustyniak – adres e-mail:  m.augustyniak@um.zagan.pl, tel. 684771006 oraz Małgorzata Sadowska – adres e-mail: m.sadowska@um.zagan.pl, tel. 684771041.

Zobacz również
Szybki kontakt
Dołącz do nas