Lubuski Konkurs Plastyczny – Przegląd Powiatowy (wyniki)

Żagański Pałac Kultury był organizatorem etapu powiatowego Lubuskiego Konkursu Plastycznego.
7 października 2020 roku jury w składzie:
– Agnieszka Hałas
– Skarletta Prejc
– Stanisława Grażyna Kulej – Zwiernik
po prezentacji 9 prac plastycznych w Lubuskim Konkursie Plastycznym postanowiło nominować do Finału Wojewódzkiego Lubuskiego Konkursu Plastycznego:
W I kategorii wiekowej 10-12 lat:
– Noemi Xheraj (Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7)
– Igę Kocur (Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7)
oraz wyróżnić:
– Katarzynę Blaurok (Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7)
W II kategorii wiekowej: 13-15 lat:
– Amelię Komar (Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7)
– Justynę Madeję (Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
w Żaganiu).
oraz wyróżnić:
– Annę Marię Cieplicką (Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7)
Serdecznie gratulujemy wszystkim nominowanym, którzy zostaną poinformowani o terminie etapu wojewódzkiego konkursu drogą telefoniczną. Z racji ostrożności podczas panującej pandemii dyplomy oraz nagrody, ufundowane przez Żagański Pałac Kultury dla wszystkich nominowanych oraz wyróżnionych zostaną przekazane na ręce dyrektorów placówek oświatowych.