Lubuski Konkurs Plastyczny – Przegląd Powiatowy (wyniki)

Żagański Pałac Kultury był organizatorem etapu powiatowego Lubuskiego Konkursu Plastycznego.
7 października 2020 roku jury w składzie:
– Agnieszka Hałas
– Skarletta Prejc
– Stanisława Grażyna Kulej – Zwiernik
po prezentacji 9 prac plastycznych w Lubuskim Konkursie Plastycznym postanowiło nominować do Finału Wojewódzkiego Lubuskiego Konkursu Plastycznego:
W I kategorii wiekowej 10-12 lat:
– Noemi Xheraj (Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7)
– Igę Kocur (Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7)
oraz wyróżnić:
– Katarzynę Blaurok (Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7)
W II kategorii wiekowej: 13-15 lat:
– Amelię Komar (Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7)
– Justynę Madeję (Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
w Żaganiu).
oraz wyróżnić:
– Annę Marię Cieplicką (Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7)
Serdecznie gratulujemy wszystkim nominowanym, którzy zostaną poinformowani o terminie etapu wojewódzkiego konkursu drogą telefoniczną. Z racji ostrożności podczas panującej pandemii dyplomy oraz nagrody, ufundowane przez Żagański Pałac Kultury dla wszystkich nominowanych oraz wyróżnionych zostaną przekazane na ręce dyrektorów placówek oświatowych.
Zobacz również
Szybki kontakt
Dołącz do nas