„Towarzystwo Przyjaciół Żagania dokonało inwentaryzacji infrastruktury turystycznej zabytków, dzięki czemu opracowany został komplet tabliczek kierunkowych wskazujących drogę do żagańskich zabytków. Istniejąca infrastruktura zostanie uzupełniona o sześć tabliczek kierujących do Pomnika Historii jakim jest Poaugustiański Zespół Klasztorny, dwie tabliczki będą kierowały

Zobacz również
Szybki kontakt
Dołącz do nas